Verdier & Mål

Stiftelsen Skjærgårds har følgende sentrale verdier:

Jesusnær: Vi vil at våre arrangementer skal ha Jesus som forbilde og senter.
Inkluderende: Vi vil inkludere alle mennesker slik at de skal få muligheten til å
bli kjent med Gud.
Inspirerende: Vi vil at våre arrangementer skal være til inspirasjon slik at
budskapet om Jesus kan spre seg videre i nærmiljøene.
Samlende: Vi ønsker å sette fokus på det som samler alle kristne.

Vårt mål for arbeidet vårt er dette:

Vi ønsker å levere kristne arrangementer og festivaler med bredde og kvalitet.
– Våre arrangementer skal gi trygge rammer for de som deltar, og de skal være rusfrie.
– Vi vil fronte et bredt spekter av musikalske sjangere og utfoldelse.
– Vi vil inspirere til å løfte frem den treenige Gud som kilden til kreativitet.
– Vi vil inspirere mennesker til å ta i bruk sine kreative evner til Guds ære.
Vi ønsker å ha fokus på Jesus som verdens frelser, utfordre, og inspirere mennesker til etterfølgelse av Han.
– Vi vil bli ledet av Den Hellige Ånd i alt vi gjør.
– Vi vil forkynne Jesus på en måte som er ærlig om livet.
– Vi vil ha et tydelig fokus på misjon, nasjonalt og internasjonalt.
Vi vil ta vare på jorda og menneskene Gud har skapt.
– Vi vil velge rettferdige og bærekraftige alternativer i innkjøp og praktiske løsninger.
– Vi vil at alle mennesker skal bli sett og møtt med omsorg og kjærlighet.
Vi vil oppleve et stort, kristent fellesskap.
– Vi vil legge vekt på det som samler alle kristne.
– Vi vil bygge en tjenende medarbeiderkultur, og bruke tid på å undervise og inspirere våre medarbeidere
– Vi vil nå ut til alle mennesker med våre arrangementer.
– Vi vil lytte til, og ha god kontakt med lokale menigheter om deres behov slik at de kan oppleve et eierskap til våre arrangementer.

Skjærgårds

Stiftelsen Skjærgårds
har siden 1981 arrangert Skjærgårdsgospel / Skjærgårds Music&Mission Festival. Festivalen startet i Kragerø
men flyttet i 2000 til Risøya
hvor vi er i dag.

Kontakt oss

  • Stiftelsen Skjærgårds
  • Postboks 303
  • 3791 Kragerø
  • post@sginfo.no
  • Tlf: 35 98 24 48