MISSION

ET SKRITT NÆRMERE DRØMMEN

På Skjærgårds Music and Mission festival skal vi i år samle inn til KOMPIS og deres utdanningsprosjekt.
Vi som er så heldige å bo i verdens rikeste land kan bidra med å gi litt av det vi har.
Sammen med Kompis skal vi på årets festival gi unge jenter og gutter skolegang som passer dem, og hjelpe dem et skritt på veien for å nå drømmene sine!

UTDANNING gir kunnskap, muligheter, håp, selvtillit og en bedre fremtid for både enkeltpersoner og hele samfunn. 260 millioner barn i verden har ikke mulighet til å gå på skole. Utfordringene er enorme.

FATTIGDOM, korrupsjon, tvangsarbeid og menneskehandel – utfordringene er store i India og Bangladesh. De sosiale forskjellene i landet er enorme og kun 1 av 4 kan lese og skrive. Utdanning er avgjørende for å utjevne sosiale forskjeller og hjelpe mennesker ut av fattigdom.

KONSEKVENSENE er store dersom disse ungdommene ikke får seg utdannelse som kan gi dem en trygg og god jobb. Mange ender opp som arbeidere i steinindustrien med elendige arbeidsforhold og lave lønninger. Unge jenter kan risikere å måtte inngå tvangsekteskap dersom de ikke kan forsørge seg selv. Andre blir rekruttert i ekstremistgrupper fordi de ikke har en skole å gå til.

Du kan være med å bety en forskjell på årets festival!


SKJÆRGÅRDS MISSION er prosjektet til Skjærgårds Music and Mission festival. Vi ønsker å se lenger enn Risøya og Norges landegrenser, og sammen være med på å hjelpe andre som trenger det.

Skjærgårds

Stiftelsen Skjærgårds
har siden 1981 arrangert Skjærgårdsgospel / Skjærgårds Music&Mission Festival. Festivalen startet i Kragerø
men flyttet i 2000 til Risøya
hvor vi er i dag.

Kontakt oss

  • Stiftelsen Skjærgårds
  • Postboks 303
  • 3791 Kragerø
  • post@sginfo.no
  • Tlf: 35 98 24 48