STORSALEN MENIGHET (NO)

Lovsangsmiljøet i Storsalen Menighet i Oslo er stort og mangfoldig. De bruker både den fantastiske nye lovsangen som blir laget i dag, og skattene fra kirkas tradisjon med salmer og liturgisk musikk. De skriver også musikk selv, og mener det er gull å finne i kombinasjonen av det tradisjonelle og det moderne! I sommer ønsker de å dele dette med oss, og ta med Storsalens særpreg til fjellkirka. Velkommen til en deilig lovsangsstund både på fredagkvelden og lørdagkveld!

Storsalen Menighet er en kirke i sentrum av Oslo, tilknyttet Normisjon.
Hver søndag feirer vi gudstjeneste sammen, kl.11, 18 og 20:30. Storsalen er for Oslo-folk i alle generasjoner og livssituasjoner. Vi har både unge og gamle i kirka vår, og veldig mange studenter.

Skjærgårds

Stiftelsen Skjærgårds
har siden 1981 arrangert Skjærgårdsgospel / Skjærgårds Music&Mission Festival. Festivalen startet i Kragerø
men flyttet i 2000 til Risøya
hvor vi er i dag.

Kontakt oss

  • Stiftelsen Skjærgårds
  • Postboks 303
  • 3791 Kragerø
  • post@sginfo.no
  • Tlf: 35 98 24 48