* * *

Overnatting

* * *

Velkommen til en fantastisk uke på festival!
Vi er mange på campingområdet, og har derfor noen enkle
regler som må følges.

1. All bruk, oppbevaring og påvirkning av alkohol og andre rusmidler er forbudt. Skjærgårds Security kan foreta sjekk i telt/vogn ved mistanke om brudd på denne regelen.
2. Grilling er kun tillatt på oppsatte fellesgriller.
3. All bruk av åpen ild er forbudt.
Stormkjøkken og primus er kun tillatt på område ved fellesgriller.
4. Det skal være ro i leiren 1 time etter programslutt,
senest kl 02:00.
5. Parkering er forbudt på campingområdet.
6. Det er ikke tillatt å sette opp telt/vogn e.l. i oppmerkede «branngater». Følg anvisning fra vakter.
7. Gyldig festivalbillett må vises ved forespørsel.
8. Respekter vaktene. De er her for å gjøre det trivelig for deg.
9. Det er trivelig for deg og miljøet om du prøver å holde det ryddig rundt teltet ditt.

Overtredelse av reglene kan medføre utkastelse uten
tilbakebetaling av kjøpte billetter.

Har du spørsmål, ta kontakt med våre vakter så vil de hjelpe deg.

Skjærgårds

Stiftelsen Skjærgårds
har siden 1981 arrangert Skjærgårdsgospel / Skjærgårds Music&Mission Festival. Festivalen startet i Kragerø
men flyttet i 2000 til Risøya
hvor vi er i dag.

Kontakt oss

  • Stiftelsen Skjærgårds
  • Postboks 303
  • 3791 Kragerø
  • post@sginfo.no
  • Tlf: 35 98 24 48